ADRES

Kerkstraat 18/20 8420 Wenduine


WINKEL OPEN

Woe-zat 7u-18u Zondag 7u30-17u Gesloten op ma. & din.

mobile logo

Privacy Policy


Indien u HUIS AVALANCHE informatie verstrekt op enigerlei wijze, geeft u HUIS AVALANCHE steeds uitdrukkelijk de toestemming om deze informatie te gebruiken met het oog op:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat HUIS AVALANCHE de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van HUIS AVALANCHE en haar klanten).

U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie die HUIS AVALANCHE over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover HUIS AVALANCHE beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
HUIS AVALANCHE behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen. HUIS AVALANCHE zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.